280mm 弧型拉刀

货号: CT-BDK
特价: NT$ 2,500
库存: 1
你可能还需要的相关配件
  • Henry Taylor CT-HT2418 雕刻刀
  • Henry Taylor CT-HT2421 雕刻刀
  • Henry Taylor 5支组雕刻刀
  • Henry Taylor CT-HT2417 雕刻刀
  • Henry Taylor CT-HT2419 雕刻刀
  • 280mm 弧型拉刀
  • Henry Taylor CT-HT2415 雕刻刀
产品叙述

以漂流木或原木作为木工或雕刻的创作材料时, 能快速刮除树木表皮, 或是快速造型. 使用时固定木材, 两手持拉刀, 向内(朝着自己的方向)拉动即可.

特别进口弧型刀片, 刮树皮时可以顺着木材圆度来刮.

规格: 刀片本身长280mm, 含两手柄总长560mm